ജർമ്മനിയിലെ ഇന്ത്യക്കാർ ഗണപതി ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു

ജർമ്മനിയിലെ ബെർലിനിൽ ഗണപതി ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വസായിൽ നിന്നുള്ള അശ്വതി സുരേഷ് നായരിനോടപ്പം , പരാഗ്. പി ,അക്ഷയ് .ഡി,…

Israel’s counter-strike on EU; Won’t allow top official’s visit after criticism

Published on Mar 16, 2023 06:06 PM IST Tensions between the new far-right Netanyahu government and…

First Time On Camera: Watch how Russian jet collided with US MQ-9 Reaper drone over Black Sea

Published on Mar 16, 2023 05:38 PM IST The Pentagon released on Thursday a video showing…

US releases video of Russian jet clipping its drone over Black Sea | WATCH | World News

As tensions raged over an American drone that crashed over the Black Sea, the Pentagon on…

How U.S. weapons left in Kabul are flowing into India, Pak for terror | Report

Published on Mar 16, 2023 04:27 PM IST A report in Nikkei Asia has now claimed…

China attacks Japan on disputed island, past history, says Tokyo-Seoul should not form blocs | World News

Beijing: China on Thursday launched a dual diplomatic attack on Japan, countering Tokyo’s territorial claims in…

‘Audio recording of nass popped up from nowhere, not reliable’ | Mumbai news

MUMBAI: Syedna Taher Fakhruddin, the plaintiff in the Syedna succession case, on Wednesday refuted the claim…

Pak Army ‘guns down’ two kids with 8 terrorists in South Waziristan | Details

Published on Mar 16, 2023 04:24 PM IST The Pakistan Army has admitted that two 5-year-old…

Fadnavis alleges political conspiracy to trap his family in false cases | Mumbai news

Maharashtra deputy chief minister Devendra Fadnavis on Thursday alleged that there was a political conspiracy to…

TTP, Jihadis using leftover U.S. weapons from Kabul in India and Pak | Report

Published on Mar 16, 2023 04:27 PM IST A report in Nikkei Asia has now claimed…

Silicon Valley Bank’s Toronto branch seized by Canada’s banking regulator amid collapse | World News

Canadian authorities have taken permanent control of the assets of the lone branch of the Silicon…