ജർമ്മനിയിലെ ഇന്ത്യക്കാർ ഗണപതി ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു

ജർമ്മനിയിലെ ബെർലിനിൽ ഗണപതി ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വസായിൽ നിന്നുള്ള അശ്വതി സുരേഷ് നായരിനോടപ്പം , പരാഗ്. പി ,അക്ഷയ് .ഡി,…

Spain: 27 flee plane after pregnant woman simulates labor | World News

AP | | Posted by Yagya Sharma Spanish police were searching for 14 people who ran…

‘Scared…’: Hyojeong Park, harassed Korean vlogger, after accused get bail | Latest News India

South Korean video blogger Hyojeong Park – who was sexually harassed in Mumbai last week –…

TIME magazine’s ‘Person of the Year’ is Volodymyr Zelensky | World News

AFP | | Posted by Yagya Sharma Time magazine named President Volodymyr Zelensky as well as…

Shanghai Disneyland theme park to reopen as China eases curbs | World News

Shanghai Disneyland theme park will reopen to visitors on Thursday, according to a statement issued by…

China pivots from ‘zero-Covid’ policy, eases more curbs | World News

Beijing: China on Wednesday rolled back more of its controversial ‘zero-Covid’ policies including allowing mild or…

Belarus moves military gear amid fears of attack on Ukraine: Report | World News

Belarus plans to move military equipment and forces on Wednesday and Thursday in what it said…

16 dead, including soldiers, in Donetsk road accident: Russian-proxy official | World News

More than a dozen people have died in a road accident in the eastern Ukraine region…

‘Why didn’t we do this earlier’: China cheers Covid easing, travel searches rise | World News

Searches on Chinese travel sites surged as social media platforms were flooded with delight and relief…

‘Severe’ snowy, cold weather to hit Britain, test country’s electricity supply | World News

Freezing temperatures along with a blanket of snow is poised to hit the UK for the…

Israel’s Netanyahu needs one more party for coalition, may seek more time | World News

Israeli Prime Minister-designate Benjamin Netanyahu was still one partner short of a coalition to secure a…