വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ശിവസേനയുടെ അജയ് ചൗധരിയെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി മഹാ സ്പീക്കർ ഷിൻഡെയെ തിരിച്ചെടുത്തു.

വാർത്ത കേൾക്കുക

ഏകനാഥ് ഷിൻഡെ-ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ നിർണായക വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗത്തിന് വൻ തിരിച്ചടി. ഞായറാഴ്ച രാത്രി മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിൽ പുതുതായി നിയമിതനായ സ്പീക്കർ ശിവസേന എംഎൽഎ അജയ് ചൗധരിയെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി. സ്പീക്കർ രാഹുൽ നർവേക്കറുടെ ഓഫീസ് നൽകിയ കത്തിൽ ഷിൻഡെയെ സേനയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും താക്കറെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സുനിൽ പ്രഭുവിനെ മാറ്റി ശിവസേനയുടെ ചീഫ് വിപ്പായി ഷിൻഡെ ക്യാമ്പിൽ നിന്നുള്ള ഭരത് ഗോഗവാലയെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.

ശിവസേന എംഎൽഎ അജയ് ചൗധരിയുടെ നിയമനം തള്ളി
ശിവസേനയുടെ നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവായി ഷിൻഡെയെ നീക്കിയതു സംബന്ധിച്ച് ജൂൺ 22ന് മഹാരാഷ്ട്ര വിധാൻ ഭവൻ ഭരണസമിതിക്ക് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ കത്ത് ലഭിച്ചതായി ശിവസേന വിമത എംഎൽഎയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഏകനാഥ് ഷിൻഡെയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു. ഉയർത്തി. വിഷയത്തിന്റെ നിയമസാധുത ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം, പാർട്ടിയുടെ നിയമസഭാ വിഭാഗത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നേതാവായി ശിവസേന എംഎൽഎ അജയ് ചൗധരിയുടെ നിയമനം സ്പീക്കർ നിരസിച്ചതായി പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ നർവേക്കറിന്റെ ഓഫീസ് ഞായറാഴ്ച രാത്രി നൽകിയ കത്തിൽ പറയുന്നു.

ഭരത് ഗോഗവാലെയാണ് പാർട്ടിയുടെ ചീഫ് വിപ്പ്
പുതിയ നിർദ്ദേശം ശിവസേനയുടെ സഭാ നേതാവായി ഷിൻഡെയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നുവെന്നും സുനിൽ പ്രഭുവിന് പകരം ഭരത് ഗോഗവാലയെ പാർട്ടിയുടെ ചീഫ് വിപ്പായി നിയമിച്ചതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിനായി ഗോഗവാലെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിപ്പ് പ്രകാരം 16 എംഎൽഎമാർ അടങ്ങുന്ന താക്കറെ വിഭാഗത്തിന് ഈ വികസനം വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. ഈ 16 എംഎൽഎമാരും വിപ്പ് അനുസരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ അയോഗ്യരാക്കേണ്ടി വന്നേക്കും.

വിപുലീകരണം

ഏകനാഥ് ഷിൻഡെ-ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ നിർണായക വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ വിഭാഗത്തിന് വൻ തിരിച്ചടി. ഞായറാഴ്ച രാത്രി മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭയിൽ പുതുതായി നിയമിതനായ സ്പീക്കർ ശിവസേന എംഎൽഎ അജയ് ചൗധരിയെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കി. സ്പീക്കർ രാഹുൽ നർവേക്കറുടെ ഓഫീസ് നൽകിയ കത്തിൽ ഷിൻഡെയെ സേനയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും താക്കറെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സുനിൽ പ്രഭുവിനെ മാറ്റി ശിവസേനയുടെ ചീഫ് വിപ്പായി ഷിൻഡെ ക്യാമ്പിൽ നിന്നുള്ള ഭരത് ഗോഗവാലയെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.

ശിവസേന എംഎൽഎ അജയ് ചൗധരിയുടെ നിയമനം തള്ളി

ശിവസേനയുടെ നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവായി ഷിൻഡെയെ നീക്കിയതു സംബന്ധിച്ച് ജൂൺ 22ന് മഹാരാഷ്ട്ര വിധാൻ ഭവൻ ഭരണസമിതിക്ക് പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ കത്ത് ലഭിച്ചതായി ശിവസേന വിമത എംഎൽഎയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഏകനാഥ് ഷിൻഡെയ്ക്ക് അയച്ച കത്തിൽ പറയുന്നു. ഉയർത്തി. വിഷയത്തിന്റെ നിയമസാധുത ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം, പാർട്ടിയുടെ നിയമസഭാ വിഭാഗത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നേതാവായി ശിവസേന എംഎൽഎ അജയ് ചൗധരിയുടെ നിയമനം സ്പീക്കർ നിരസിച്ചതായി പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ നർവേക്കറിന്റെ ഓഫീസ് ഞായറാഴ്ച രാത്രി നൽകിയ കത്തിൽ പറയുന്നു.

ഭരത് ഗോഗവാലെയാണ് പാർട്ടിയുടെ ചീഫ് വിപ്പ്

പുതിയ നിർദ്ദേശം ശിവസേനയുടെ സഭാ നേതാവായി ഷിൻഡെയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നുവെന്നും സുനിൽ പ്രഭുവിന് പകരം ഭരത് ഗോഗവാലയെ പാർട്ടിയുടെ ചീഫ് വിപ്പായി നിയമിച്ചതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. തിങ്കളാഴ്ചത്തെ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിനായി ഗോഗവാലെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിപ്പ് പ്രകാരം 16 എംഎൽഎമാർ അടങ്ങുന്ന താക്കറെ വിഭാഗത്തിന് ഈ വികസനം വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. ഈ 16 എംഎൽഎമാരും വിപ്പ് അനുസരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ അയോഗ്യരാക്കേണ്ടി വന്നേക്കും.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.