നിതീഷ് കുമാർ ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കെതിരെ ജെഡിയു അഴിമതി ആരോപിച്ച് ആർസിപി സിംഗ് രാജിവച്ചു

വാർത്ത കേൾക്കുക

മുതിർന്ന നേതാവ് ആർസിപി സിംഗ് ജെഡിയുവിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. രാവിലെ തന്നെ അഴിമതി ആരോപിച്ച് പാർട്ടി നോട്ടീസ് അയച്ച് മറുപടി തേടിയിരുന്നു. തന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആർസിപി സിംഗ് ജെഡിയുവിനെ മുങ്ങുന്ന കപ്പലെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മുസ്തഫാപൂരിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ആർസിപി സിംഗ് പാർട്ടി വിടുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തത്.

എന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്റെ പേരിൽ ഭൂമിയില്ല. എനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ജെഡിയുവിന്റെ അസൂയയ്ക്ക് ശമനമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് അവരുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല.

രാജ്യസഭാ എംപിയും തുടർന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്ന കാലത്ത് ആർസിപി സിംഗ് സ്ഥാവര സ്വത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജെഡിയു നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അതും തെറ്റായ രീതിയിൽ. രാജ്യസഭാ അംഗത്വം അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ആർസിപി സിംഗ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്.

മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും ആർസിപി സിംഗും തമ്മിൽ കുറച്ചുകാലമായി കടുത്ത വാക്പോരുണ്ടായിരുന്നു എന്നതും ഒരു കാര്യമാണ്. മന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്രയും വലിയ ആരോപണങ്ങളിൽ പല ചോദ്യങ്ങളും ഉയർന്നു തുടങ്ങിയത് ഇതാണ്. ആർസിപി സിങ്ങിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലർ ജെഡിയുവിൽ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.

വിപുലീകരണം

മുതിർന്ന നേതാവ് ആർസിപി സിംഗ് ജെഡിയുവിന്റെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. രാവിലെ തന്നെ അഴിമതി ആരോപിച്ച് പാർട്ടി നോട്ടീസ് അയച്ച് മറുപടി തേടിയിരുന്നു. തന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആർസിപി സിംഗ് ജെഡിയുവിനെ മുങ്ങുന്ന കപ്പലെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മുസ്തഫാപൂരിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ആർസിപി സിംഗ് പാർട്ടി വിടുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തത്.

എന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്റെ പേരിൽ ഭൂമിയില്ല. എനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ജെഡിയുവിന്റെ അസൂയയ്ക്ക് ശമനമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് അവരുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല.

രാജ്യസഭാ എംപിയും തുടർന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്ന കാലത്ത് ആർസിപി സിംഗ് സ്ഥാവര സ്വത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജെഡിയു നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അതും തെറ്റായ രീതിയിൽ. രാജ്യസഭാ അംഗത്വം അവസാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ആർസിപി സിംഗ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചത്.

മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും ആർസിപി സിംഗും തമ്മിൽ കുറച്ചുകാലമായി കടുത്ത വാക്പോരുണ്ടായിരുന്നു എന്നതും ഒരു കാര്യമാണ്. മന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത്രയും വലിയ ആരോപണങ്ങളിൽ പല ചോദ്യങ്ങളും ഉയർന്നു തുടങ്ങിയത് ഇതാണ്. ആർസിപി സിങ്ങിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലർ ജെഡിയുവിൽ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.